Internetspel.se

Bräd & tärningsspel

Backgammon

Backgammon kallas ofta för bräde i vardaglig svenska. Bräde har funnits väldigt länge och det finns teorier om att det fanns redan flera tusen år före Kristus. Spelet går ut på att man ska flytta sina 15 spelpjäser från startpositionen till sitt bo. Två tärningar avgör hur många steg man får flytta sina spelpjäser. Tärningarnas resultat kan man använda till att antingen flytta en spelpjäs lika många steg som vardera tärningen visar eller flytta två pjäser där den första pjäsen får flyttas så långt som den ena tärningen visar och den andra så långt som den andra tärningen visar. Landar man på samma ruta som en motspelares bricka befinner sig på knockar man tillbaka den till utgångspositionen. Om det finns två eller fler motståndarpjäser på samma ruta så är dessa låsta och man kan varken slå ut dem eller stanna på samma plats.

Backgammon har väldigt mycket taktik och trots att det är tärningarna är en stor del av spelet så har duktiga spelare en stor fördel mot en mindre duktig spelare. Men trots det så kan tärningarna avgöra spelet på ett sätt som aldrig kan ske i till exempel schack.

Backgammon Regler

I backgammon används två tärningar. Innan spelomgången börjar kastar spelarna vardera tärning och den som får högst börjar. En spelomgång börjar med att man kastar tärningarna och därefter flyttar sina pjäser lika många steg som tärningarna visar. Man kan antingen flytta en pjäs lika många steg som summan av tärningarna eller så flyttar man två pjäser, en enligt vardera siffran på vardera tärning.

Undantaget är om båda tärningarna visar samma siffra. Då flyttar man dubbelt så många steg. Visar båda tärningarna 3 så får man flytta 12 steg totalt och kan dela upp det så att man flyttar en pjäs tolv steg, eller en pjäs 9 steg och en 3, eller två pjäser sex steg var.

Man kan aldrig stanna med en pjäs på en ruta där det finns två eller fler av motståndarens pjäser. Om man landar på en ruta där det finns en av motståndarens pjäser slår man ut den och den hamnar utanför spelplanen och måste slås tillbaka in igen av motståndare vilket ibland kan vara svårt.

Eftersom man aldrig kan stanna på en ruta där det finns två eller fler av motståndarens pjäser så har man möjlighet att blockera vägen för sina motståndare. Det här är ett starkt verktyg att använda för att hindra sin motståndare att flytta.

Backgammon uppställning

När man startar en spelomgång så börjar man med att placera ut sina spelbrickor på rätt positioner. Brädet har 24 rutor, 12 på varje sida och 6 i varje kvadrant. Pjäserna ställs upp enligt förljande modell. Svart ska flytta från övre högra hörnet till nedre högra och röd ska flytta åt andra hållet. Som bilden visar är pjäserna redan utplacerade på bordet när matchen börjar. Och de fem svarta pjäserna som är i ruta 6 har inte så långt väg att vandra för att komma hem.

Backgammon Online

Med rätt app i telefonen eller rätt webbadress bookmarkad i sin webbläsare kan man spela backgammon dygnet runt var man än är så länge man har internetuppkoppling. Det finns många olika sidor där man kan spela backgammon. Frågan är om man vill spela ensam mot datorn eller mot någon annan spelare online. På spela.se kan man spela backgammon både ensam mot datorn eller online mot andra spelare.

Ett parti online mot datorn går fort och tar inte mer än ett par minuter. Spelar man mot andra spelare tar det lite längre tid men det går fortfarande förhållandevis fort om man jämför med när man spelar på ett vanligt spelbord.

För oss som älskar backgammon är det här ett perfekt sätt att spela. Det går lika bra att spela i mobilen som vid datorn. Det finns också flera appar till Android- och IOS-mobiler som man kan ladda hem och installera för att spela backgammon i mobilen.